Ontruimingssystemen

Beveiligen met zeer hoge preventie

Een camerasysteem doet wonderen bij het terugdringen van criminaliteit. Objecten, straten, stations of andere openbare ruimten: als er camera’s staan, nemen vandalisme en criminaliteit af, terwijl het algehele gevoel van veiligheid toeneemt.

In combinatie met een videoregistratiesysteem en een videoalarmcentrale, kan er op afstand worden geobserveerd, gealarmeerd en kunnen alarmopvolgingsdiensten worden geactiveerd. Op die manier is cameratoezicht een waardevolle aanvulling op een breder pakket veiligheidsmaatregelen.

Camera’s kunnen echter niet ongelimiteerd worden ingezet; dat tast de privacy te zeer aan. Hoe vaak? Waar? Welke camera? Daarop heeft ATN Beveiliging in elke situatie het juiste antwoord. Zodat mensen een groot gevoel van veiligheid hebben omdat ze gezien worden. Zonder het irritant te vinden dat ze worden bekeken.

ontruimingssystemen_atn_beveiliging

Luid alarm

Systemen met een luid alarm zijn er in twee varianten:

type 1: ontruimingssysteem met gesproken bericht mogelijkheid
type 2: ontruimingssysteem met alleen een ‘slow whoop’ signaal.

Installaties van type 1 worden uitgevoerd met luidsprekers. Bij een alarm geeft het systeem een slow whoop signaal en gesproken berichten om de ontruiming te begeleiden. Dergelijke installaties worden vooral ingezet op plaatsen waar de aanwezige mensen niet goed bekend zijn met de infrastructuur van een gebouw en de ontruimingsprocedure. Denk hierbij aan musea, gemeentehuizen of parkeergarages.

Installaties van het type 2 geven alleen het slow-whoop signaal. Een dergelijk systeem combineren we veelal met het brandmeldsysteem in niet-openbare gebouwen of kleine openbare gebouwen.

In de norm 2575 zijn criteria opgenomen om te bepalen of een installatie van het type 1 of 2 vereist is. Het gaat hierbij onder meer om het mogelijke aantal personen en de grootte van het gebouw.

Stil alarm

Systemen met een stil alarm

Bij dergelijke systemen vindt alarmering plaats door middel van een stil alarm. Ze worden ingezet in situaties waar het eigen personeel de ontruiming begeleidt, zoals in een ziekenhuis of gevangenis. Het stil alarm kan op de volgende manieren worden uitgevoerd:

Een stil alarm via attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Dit wordt bijvoorbeeld op verpleegsterposten toegepast
Een stil alarm met gesproken codeberichten via een geluidsinstallatie. Een veelvoorkomende toepassing bij warenhuizen
Een stil alarm via een personenzoeksysteem (pzi)