Service- en Onderhoud

Beter voorkomen dan genezen.

Wanneer uw beveiligingssysteem op orde is, wilt u uiteraard dat de installatie blijft functioneren. Het is een gegeven dat de toegepaste componenten onderhevig zijn aan slijtage en vervuiling. Bij sommige systemen kan slijtage resulteren in uitval van installaties, persoonlijk letsel of zelfs brand.

Bij ATN Beveiliging kunt u een onderhoudscontract of servicecontract afsluiten. Wij komen dan op gezette tijden langs om uw systemen te controleren en eventueel te repareren. In sommige gevallen verplicht de verzekering u een onderhoudscontract af te sluiten, bijvoorbeeld bij een brandmeld- of ontruimingsinstallatie. Holland Systemen levert u uiteraard een onderhoudsrapport van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.

service en onderhoud

Service en onderhoud

De aanschaf van veiligheidsvoorzieningen is niet voldoende. Regelmatige controle door de gebruiker zelf en door een erkend onderhoudsbedrijf is van groot belang. Alleen bij het uitvoeren van regelmatige controle bent u er zeker van dat in geval van een calamiteit deze voorzieningen nog betrouwbaar en adequaat kunnen worden ingezet.

Beheerstaken BMI

Atn beveiliging kan voor u de OP taken BMI uitvoeren. OP staat voor Opgeleid Persoon. Wij verzorgen de periodieke inspectie van uw brandmeld- en ontruimingssysteem, actualiseren de logboeken en attenderen u op eventuele onvolkomenheden. Door de OP taken BMI aan ons uit te besteden voldoet u aan de eisen die het gebruiksbesluit aan u stelt en hoeft u zich geen zorgen te maken of de BMI taken juist worden uitgevoerd.

Zelf hiervoor opgeleid worden is ook een optie. Vraag uw accountmanager bij atn naar de mogelijkheden van deze cursus.

Verdere informatie volgt.

Ntb

Ntb.

Verdere informatie volgt nog.